Serwis informacyjny o Papieżu Benedykcie XVI
 

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski

Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza

Umiłowany Ojcze Święty!

Pragniemy Cię powitać również tutaj, w Łagiewnikach, gdzie Twój Poprzednik cztery lata temu zawierzył świat Bożemu miłosierdziu.

Radują się nasze serca Twoją obecnością w miejscu tak szczególnym dla Kościoła krakowskiego, Ojczyzny naszej i całego .wiata, i Kościoła. To rozwijające się ciągle centrum kultu Bożego miłosierdzia jest nie tylko znakiem Bożego błogosławieństwa, ale również drogowskazem na teraźniejsze i przyszłe drogi Kościoła.

Ludzie chorzy i cierpiący, zebrani dzisiaj w tym sanktuarium, są jakże wymownym obrazem człowieka, który potrzebuje miłosierdzia . miłosierdzia samego Boga i miłosiernego serca drugiego człowieka.

Prosimy Cię, Ojcze Święty, pobłogosław z tego miejsca wszystkim dźwigającym krzyż, pobłogosław wszystkim cyrenejczykom i proś z nami po trzykroć świętego Boga, byśmy nie ustawali w przekazywaniu światu ognia Bożego miłosierdzia.

Kraków-Łagiewniki, 27 maja 2006 r.


Porót do strony głównej przemówień
lukas-design © 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone - Info