Serwis informacyjny o Papieżu Benedykcie XVI
 

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski

Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza

Umiłowany Ojcze Święty!

Sługa Boży Jan Paweł II dwa razy prosił w tym świętym miejscu o modlitwę. Mówił: „I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci”.

Dziękujemy Bożej Opatrzności, że również Wasza Świątobliwość, niezmordowany apostoł modlitwy, dołącza dziś do rzeszy ludzi wierzących, którzy w tym sanktuarium modlą się codziennie za Papieża Polaka, zwłaszcza o dar jego rychłej beatyfikacji i kanonizacji.

Ufamy gorąco, że Matka Boża Kalwaryjska, która tylekroć pomagała w rozwiązywaniu trudnych spraw biskupa krakowskiego, otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki również Waszą Świątobliwość, Ojca Świętego Benedykta XVI.

Niech Ta, przed którą modlił się biskup, kardynał i papież Karol Wojtyła, będzie także dla Waszej Świątobliwości orędowniczką i wspomożycielką w kierowaniu Kościołem Chrystusowym.

Kalwaria Zebrzydowska, 27 maja 2006 r.


Porót do strony głównej przemówień
lukas-design © 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone - Info