Serwis informacyjny o Papieżu Benedykcie XVI
 

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski

Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza

„Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło”.

Ojcze Święty, to słowa Twojego poprzednika Jana Pawła II.

Tu 18 maja 1920 r. zaczęła się historia, która trwa.

Ta historia ma imię, nazwisko i twarz.

To historia Karola Wojtyły.

W tę historię wpisuje się dzisiaj Twój pobyt w rodzinnym domu i mieście Sługi Bożego Jana Pawła II.

Dziękujemy za wspaniały dar Twojej obecności w Wadowicach i w Polsce.

Witamy Cię równie serdecznie, jak witany był zawsze wielki Wadowiczanin.

Witamy Cię jako Pasterza Kościoła powszechnego.

Twoja obecność umacnia naszą wiarę.

Umacnia nasze poczucie przynależności do wspólnoty Ludu Bożego.

Umacnia nas w drodze do domu Ojca.

Zapożyczając Twoje słowa, Ojcze Święty, mówimy:

„Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi ” (8 kwietnia 2005 r.).

Prosimy również o Twoje błogosławieństwo, by to, co się zaczęło w życiu każdego z nas, dopełniło się w blasku Bożej miłości.

Wadowice, 27 maja 2006 r.


Porót do strony głównej przemówień
lukas-design © 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone - Info