Serwis informacyjny o Papieżu Benedykcie XVI
 

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski

Przemówienie generała paulinów o. Izydora Matuszewskiego

Umiłowany Ojcze Święty!

Z wielkim wzruszeniem, jako generał zakonu paulinów, którzy od ponad 600 lat pełnią straż przy cudownym obrazie Matki Bożej, witam Waszą Świątobliwość w progach jasnogórskiego sanktuarium. Jest dla nas wielkim zaszczytem gościć w sercu Polski Następcę św. Piotra apostoła, bo tam gdzie jest Piotr, tam jest żywy Kościół.

Wasza Świątobliwość przybywa do jasnogórskiego sanktuarium jako drugi w historii Papież, i jest to już siódma pielgrzymka Ojca Świętego, który modli się u stóp Jasnogórskiej Matki i Królowej. Bardzo pragnął przybyć tutaj Paweł VI w 1966 r., aby razem z całą Polską świętować tysiąclecie chrztu Polski, ale nie było mu to dane.

Na Jasnej Górze trwa nieustanna modlitwa za Ojca Świętego.

Już od wyboru Jana XXIII odprawiana jest codziennie przed obrazem Matki Bożej, o godz. 18.30, Msza św. za następcę św. Piotra. Każdego dnia modlimy się też w intencjach Ojca Świętego podczas Apelu Jasnogórskiego, zaś przez cały czas trwania każdej pielgrzymki apostolskiej trwamy na czuwaniu modlitewnym dzień i noc, modląc się o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

Jesteśmy otwarci na Twoje nauczanie, Ojcze Święty, oraz na Twój przykład postawy zawierzenia Maryi, jakiej uczył nas Jan Paweł II. On umocnił nas w postawie ufności do Matki Bożej, jakiej heroiczny przykład dał o. Augustyn Kordecki, broniąc Jasnej Góry, i do jakiej zachęcał nas prymas Stefan kard. Wyszyński.

Razem z Tobą, Namiestnikiem Jezusa, pragniemy zawierzyć Maryi siebie oraz Kościół w świecie.

Wasza Świątobliwość przybywa tutaj w Dniu Matki, oddając przez to cześć również wszystkim matkom ziemskim.

Radujemy się też, że Ojciec Święty będzie przewodniczył nabożeństwu majowemu, tak drogiemu polskiej pobożności maryjnej.

Przyjmij, Ojcze Święty, nasz hołd synowskiego oddania. Ze czcią całujemy Twoje dłonie i z całego serca gorąco Cię witamy i pozdrawiamy!

Częstochowa, 26 maja 2006 r.


Porót do strony głównej przemówień
lukas-design © 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone - Info